За нас

Антибиотик–Разград АД е наследник на един  от най-големите фармацевтични производители в България. Към днешна дата ние имаме над 60 годишен опит в разработването, производството и продажбите на генерични лекарства за хуманно и ветеринарно приложение.

Антибиотик–Разград АД е мажоритарен собственик на Балканфарма-Разград АД – фармацевтичен завод, разполагащ с  мощности за производство на следните лекарствени форми: капсули и таблети, течни стерилни и сухи инжекционни форми, полутвърди форми/кремове и унгвенти за кожно и очно приложение/. Заводът притежава необходимите лицензи за производство и сертификати за Добра производствена практика за всички  производства.

Антибиотик-Разград АД   произвежда продукти както под своя собствена марка, така  и за трети страни, на основата на сключени договори за възлагателно производство.

Към днешна дата Антибиотик-Разград АД, изнася  продукция в над 25 страни в Европа и Азия.