Сертифициране

Антибиотик-Разград АД разполага със следните сертификати:

  • Разрешение за производство/внос на лекарствени продукти, издадено от Изпълнителната Агенция по лекарствата (ИАЛ) към Министерството на здравеопазването на Република България;
  • Лиценз за производство на ветеринарномедицински продукти, издадено от Национална Ветеринарномедицинска служба (НВМС) към Министерството на земеделието и храните на Република България;
  • Сертификат за Добра производствена практика издаден от Изпълнителна агенция по лекарствата към Министъра на здравеопазването;
  • Сертификат за Добра производствена практика /ДПП/ на производител издаден от Българска агенция по безопасност на храните към Министерството на земеделието и храните.

„Балканфарма-Разград“ АД притежава Сертификати за съответствие с ДПП, издадени от State Administration of Ukraine on Medical Products (Член на PIC/S) за производство и качествен контрол на:

  • Нестерилни твърди капсули;
  • Стерилни прахове за инжекционни разтвори.