Сертифициране

„Антибиотик-Разград“ АД притежава:

  • Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, издадено от Изпълнителната Агенция по лекарствата (ИАЛ) към Министерството на здравеопазването на Република България;
  • Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ към Министерството на здравеопазването на Република България.

„Балканфарма-Разград“ АД притежава:

  • Разрешение за производство/внос на лекарствени продукти, издадено от Изпълнителната Агенция по лекарствата (ИАЛ) към Министерството на здравеопазването на Република България;
  • Регистрация на производител, вносител или търговец на едро с активни вещества, издадена от Изпълнителната агенция по лекарствата;
  • Лиценз за производство на ветеринарномедицински продукти, издадено от Национална Ветеринарномедицинска служба (НВМС) към Министерството на земеделието и храните на Република България;
  • Сертификат за съответствие с ДПП, издаден от Изпълнителна агенция по лекарствата към Министъра на здравеопазването;
  • Сертификат за съответствие с ДПП, издаден от Българска агенция по безопасност на храните към Министерството на земеделието и храните;
  • Сертификати за съотвествие с ДПП, издадени от Държавна администрация на Украйна за медицински и лекарствен контрол за производство и качествен контрол на:

- капсули и таблетки;
- капки за очи и мази за очи.

  • Сертификати за съответствие с ДПП, издадени от Министерство на промишлеността и търговията на Руската федерация за производство и качествен контрол на:

- капсули и таблетки;
- кремове и мази за дермално приложение.

  • Сертификати за съответствие, издадени от SGS:

- на системата за управление с изискванията на ISO 9001:2015 за разработване и производство на стерилни и нестерилни лекарствени и нe лекарствени продукти;
- на системата за управление с изискванията на EN ISO 13485:2016 за проектиране и производство на стерилни капки за очи;
- на системата за управление с изискванията на Директива 93/42/ЕЕС за медицински изделия Анекс II (с изключение на секция 4) за стерилни капки за очи (медицински изделия) за облекчаване на сухота в очите.