Мениджърски екип

 • Име: Димитър Папазов
  Позиция: Изпълнителен директор
  Телефон: +359 (84) 613 318
  Email: Office@antibiotic.bg
 • Име: Станчо Стефанов
  Позиция: Изпълнителен директор
  Телефон: +359 (84) 613 356
  Email: sstefanov@antibiotic.bg
 • Име: Мая Иванова
  Позиция: Финансов директор
  Телефон: +359 (84) 613 304
  Email: mivanova@antibiotic.bg
 • Име: Таня Стефанова
  Позиция: Директор „Развитие и регулаторно съответствие”
  Телефон: +359 (84) 613 303
  Email: tstefanova@antibiotic.bg
 • Име: Габриела Минева
  Позиция: Директор "Производство"
  Телефон: +359 (84) 613 302
  Email: gmineva@antibiotic.bg
 • Име: Ренета Стефанова
  Позиция: Директор „Качество”
  Телефон: +359 (84) 613 307
  Email: rstefanova@antibiotic.bg
 • Име: Бойка Несторова
  Позиция: Мениджър "Качествен контрол"
  Телефон: +359 (84) 613 332
  Email: bnestorova@antibiotic.bg
 • Име: Д-р Боян Пенев
  Позиция: Мениджър "Лекарствена безопасност"
  Телефон: +359 (2) 818 6957
  Email: bpenev@antibiotic.bg
 • Име: Д-р Мариана Денчева
  Позиция: Мениджър „Медицински и регулаторни дейности”
  Телефон: +359 (2) 818 6954
  Email: mdencheva@antibiotic.bg
 • Име: Георги Атанасов
  Позиция: Мениджър ООСЗБР
  Телефон: +359 (84) 613 329
  Email: gatanasov@antibiotic.bg
 • Име: Николай Кънчев
  Позиция: Мениджър "Техническо обслужване"
  Телефон: +359 (84) 613 334
  Email: nkanchev@antibiotic.bg
 • Име: Кирил Стоянов
  Позиция: Мениджър "Проекти"
  Телефон: +359 889 433 379
  Email: kstoyanov@antibiotic.bg
 • Име: Дарина Анастасова
  Позиция: Мениджър "Управление на доставките"
  Телефон: +359 (84) 613 338
  Email: danastasova@antibiotic.bg