Новини

Други новини

19.07.2018

Политика за защита на личните данни

Прочети цялата новина
17.03.2015

Поздравителен адрес

Прочети цялата новина
02.02.2015

“Кристал Вижън“ – продукт със социална значимост

Прочети цялата новина
19.07.2018

Политика за защита на личните данни

Общи положения.


Чл. 1. (1) „Балканфарма - Разград“ АД,  в качеството си на Администратор на лични данни, обработва личните данни на физически лица (наричани за краткост „Субекти на данни“), във връзка с подбор на персонала; сключването, изпълнението и прекратяването на трудови и граждански договори; предоставяне на услуги и извършването на дейности, в съответствие с предвидените в тази Политика правила и принципи...

Линк към пълния текст на Политиката - GDPR