Новини

Други новини

19.07.2018

Политика за защита на личните данни

Прочети цялата новина
17.03.2015

Поздравителен адрес

Прочети цялата новина
02.02.2015

“Кристал Вижън“ – продукт със социална значимост

Прочети цялата новина
25.08.2011

Проведен одит от SGS United Kingdom Ltd.

През Юли 2011 година в дружеството беше проведен одит от SGS United Kingdom Ltd. за оценка на съответствието на медицински изделия „Стерилни капки за очи” по изискванията на Директива 93/42/ЕЕС и системата по качество съгласно изискванията на ISO 13485:2003.

В резултат на одита  получихме следните сертификати:

  • Сертификат за съответствие с изискванията на Директива 93/42/ЕЕС (Анекс II) за продукти от типа „Стерилни капки за очи”;
  • Сертификат за съответствие с изискванията на ISO 13485:2003 за проектиране и производство на стерилни капки за очи;
  • Сертификат за съответствие с изискванията на ISO 9001:2008 за проектиране и производство на стерилни капки за очи.

Получените сертификати за съответствие са важна стъпка в посока на разширяване на нашето портфолио с подобни продукти.