Кариери

 

За изпълнение  на  поставените  цели  ние  активно  работим за  своевременно  осигуряване на  необходимите  кадри, съответстващи на политиката,    целите  и  задачите   на  фирмата   и   създаване  на  условия   за   тяхното   пълноценно   развитие, реализация   и   удовлетвореност.

Ние сме убедени, че хората са нашият най-важен ресурс и най-голямото ни богатство - гаранцията за досегашните и бъдещите ни успехи.В момента няма свободни позиции