Мисия

Мисията на Антибиотик-Разград АД като производител на лекарствени продукти е:

  • Да разработва, произвежда и продава качествени, безопасни и ефикасни лекарствени продукти като осъществява всички дейности в съответствие с лекарственото законодателство;
  • Да управлява всички аспекти на бизнеса си по безопасен и отговорен начин, който предпазва околната среда и допринася за здравето и благото на хората.