Политика на поверителност и условия на сайта

Aнтибиотик Разград АД  се отнася с респект към поверителните данни на посетителите на тази интернет страница. Информацията, която e събрана от Антибиотик Разград АД по време на ползване на тази интернет страница ще бъде ползвана единствено във връзка с посочените цели и в съответствие с приложимото право.

Aнтибиотик Разград АД няма да предоставя каквато и да било информация на трети страни без изричното разрешение на посетителя. Нещо повече, Антибиотик Разград АД се стреми да пази информацията, предоставена  от посетителя по такъв начин, че трети страни да не могат да получат достъп до тази информация. При положение, че е положена необходимата грижа за да бъде избегнат достъп от трета страна, Антибиотик  Разград АД не може да носи отговорност, ако информацията е получена по незаконосъобразен начин от трети страни.

Получавайки достъп и ползвайки тази интернет страница в качеството Ви на посетител, Вие давате съгласие, че приемате следните условия:
Антибиотик Разград АД полага усилия да осигури информацията на този сайт да бъде винаги толкова точна и пълна колкото е възможно. Обаче, Антибиотик Разград АД не може да гарантира коректността на информацията и не може да носи отговорност за вреди, причинени на посетителя от интернет сайта и/или от трета страна като резултат от ползването на сайта и наличната на сайта информация.